Akce

Pro ty, co neradi čtou:

 

 

Pro čtenáře:

 

PŘIHLÁŠKA + PROPOZICE

13. ročník táborů pro děti, juniory a „dospělou mládež“ na Monínci

 

NOVINKA:

od letošního roku budou termíny táborů vždy od soboty do pátku

v prvním a posledním týdnu o letních prázdninách

 

I. Turnus:   30. 6. - 6. 7. 2018

II. Turnus:  25. 8. - 31. 8. 2018

 

Chata Čertovka (nad vlekem, pod bazénem  s terasou, pod hotelem)!

Zahájení:10:00                                  Ukončení: 13:00 (po obědě)

 

Tyto efektivní, všestranně rozvojové tábory pro naše potomky, jsou dokonalou výuko a regenerací. Probíhají v samém nitru ČESKÉ SIBIŘE za doprovodu čerstvého vzduchu, pobytu s vrstevníky a vším dalším, nezbytně potřebným!

 

Pobyt je veden formou:

„Dospělí jdou osobním příkladem„

„Každý se učí efektivně za pochodu od lepších“

„Můžeš mnohé, ale vše má své hranice“

(autor WV)

 

Ideální pro/ Vhodné pro:

děti, které jsou i o prázdninách stále ve střetu s chronosem (časem)/ proto jsou i často nemocné = (6 - 13 let)

juniory, kteří převážně žijí on-line (virtuálně)/ proto jsou nezvladatelní = (14 -18 let)

mládež, které chybí praxe (protože nemají: zkušenosti, trpělivost, samostatnost a směr, kam se vydat dále = (19 - 26 let)

V dnešní přemodernizované době, využíváme maximálně pobytu v přírodě pro potřebnou regeneraci s výukou. Děti se nejlépe učí pozorováním a následným zkoušením.

Junioři zkoušením a následným soupeřením mezi sebou.

„Dospělá mládež“ si vše potřebuje vyzkoušet v praxi s péčí o druhé, ať nasbírá zkušenosti skrze trpělivost a zpětnou vazbu.

 

Jsou přínosem: pro každého, od negolfisty přes úplného začátečníka až po reprezentanta klubu či profesionála v oboru (speciální nabídka).

 

Kapacita: 30 míst á turnus (hlásit se mohou i dospěláci na roli opatrovatelů)

 

Kompletní náplň: ranní rozcvička (rozdýchání se, propojování hemisfér pro lepší vnímání, úprava správného držení těla s nezbytnými cviky, krátký rozběh pro zvýšení chuti k jídlu), energeticky vyvážená a bohatá snídaně, sportovní rozcvička (příprava kloubů a svalů na pohyb, výuka, jak předcházet jednostranným zátěžím, efektivní  rozvoj levé i pravé části těla), trénink ve výkonnostních skupinkách (u golfistů: procvičování krátké hry zábavnou formou - putting, chipping, pitching), výuka golfového a společenského chování (jak se chovat v prostorách venkovních/ vnitřních), oběd, volná zábava v klidovém režimu, nezbytná hygiena (přezout a umýt nohy po x hodinách v zavřené obuvi, výuka masáže přetížených plosek chodidel aneb efektivní pasivní relaxace), opětovná sportovní rozcvička, rozdělení fligtů a skupin, hra na hřišti (pro golfisty: různé formáty soutěží pro zlepšení herních dovedností, potřebná praxe místo teorie, které se většina věnuje přes rok), po každé hře: vy-švihání na opačnou stranu (kvůli dysbalanci svalů kolem páteře a jednostranně zaměřeného sportu), aktivní relaxace formou strečinku (efektivní protažení pohybového aparátu), vedená relaxace (rozvoj soustředěnosti), svačina, golfová pravidla (soutěžní ukázky, procvičování správného použití v praxi, týmové testy), volná zábava dle vlastní volby (bez možnosti využití elektroniky ať se užijeme vzájemně a učíme se potřebnému za pochodu, místo s „virtuálními kamarády“), večeře (s výukou stolování + základy prostírání a společenského chování, děti se učí i vzájemně obsluhovat, ohleduplněji se k sobě chovat), podvečerní aktivity na vyrovnání energií, emocí + rozvoj komunikace a podpora intuice, různé druhy terapií (trénink paměti, práce s barvami, smíchologie, malování levou i pravou rukou, společenské aktivity .…atd), večerka (dle věku/ kondice/ potřeb). Bodování pokojů (1x za pobyt s ukázkou, jak efektivně držet pořádek a udělat radost i rodičům po návratu). Po celou dobu pobytu hrajeme Ryder Cup (tým EVROPY proti týmu USA sbírají body).

 

Pobyt: all inclusive

Organizátor: Wanda Vorlová s.r.o., IČO: 24795895, se sídlem Starokošířská 449/5, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Wanda Vorlová E-mail: info@wandavorlova.cz  Mob: +420 602 807 660, web: www.wandavorlova.cz

Potvrzení: souhlas s nabídkou je nutné zaslat na mail organizátorovi nejpozději do konce května daného roku

Doprava a adresa ubytování: vlastní (tam i zpět), tábor je v krásné krajině 73 km na jih od Prahy,

okres Sedlec Prčice, Jetřichovice, Monínec č. 7, rekreační zařízení. (Loc: 49°32'37.961"N, 14°30'58.991"E)

 

Povinné vybavení s sebou: kopie karty zdravotního pojištění, tepláková souprava, kalhoty na golf, kraťasy, svetr, mikina, trička s límečkem, bunda, plavky, osuška, golfové oblečení (do tepla, deště i zimy), golfová obuv (není podmínkou), normální tenisky, přezůvky, čepici (kšiltovka i kulich), sluneční brýle, hygienické potřeby, krém na opalování, golfové vybavení (jen golfisté), větší množství golfových míčků (popřípadě kapesné), mohou mít s sebou i společenské hry ne-elektronického charakteru, ideální je i kniha, na správné naladění se před spaním.

 

Čas na používání elektronických zařízení nebude začleněn do programu. Děti se potřebují užít vzájemně a správně se rozvíjet mimo sociální sítě, které narušují společné sportovní a společenské aktivity! Raději s sebou míč na kopanou :) Neboť děti mají prázdniny, tedy čas a možnost se hravou formou učit novým věcem, ale hl. být s fyzickými přáteli, místo těch virtuálních. Těch si přes rok užijí až až. Pokud je to možné, ať mají děti/ mládežníci s sebou i oblečení v těchto barvách: hnědá, šedá, červená, oranžová, žlutá, zelená, růžová, modrá, fialová, bílá, stříbrná, zlatá, může být i černá.

 

Prohlášení: Jako zákonný zástupce dítě poučím, že podmínkou účasti na prázdninovém týdnu se dobrovolně podřizuji disciplíně na plánované akci, při jídle, denním pořádku, spaní, hygieně. Podmínkou je dále pečlivé zacházení s předměty v ubytovacím prostoru, jakož i se sportovním náčiním/ pomůckami, které bude mít dítě k dispozici. Poučím dítě, že je povinno se dobrovolně podřídit příkazům trenérů, cvičitelů a opatrovatelů a souhlasím s tím, že dítě může být z tréninkového soustředění vyloučeno, a to bez jakéhokoliv finančního či jiného nároku v případě, že se přes opakovaná napomenutí dopustí závažného porušení trenéry, cvičiteli či opatrovateli stanovených pravidel.

Prohlášení dospělého mládežníka: Jako dospělá osoba jsem poučena, že podmínkou účasti na táboře je dobrovolné podřízení se disciplíně na plánované akci, při každodenních činnostech, převážně pro můj další životní rozvoj. Podmínkou je dále pečlivé zacházení s předměty v ubytovacím prostoru, jakož i se sportovním náčiním/ pomůckami, které budu mít k dispozici. Dávám na doporučení trenérů, cvičitelů a opatrovatelů a souhlasím s tím, že mohu být z tréninkového soustředění vyloučen, a to bez jakéhokoliv finančního či jiného nároku v případě, že se přes opakovaná napomenutí dopustím závažného porušení trenéry, cvičiteli či opatrovateli stanovených pravidel.

Účastník souhlasí s pořizováním a uchováváním fotografických nebo filmových materiálů a jejich použitím (nebo jejich částí) v souvislosti s prezentací, včetně postoupení těchto materiálů třetím stranám, pokud jde o účel prospěšný golfu či WV metodám. Stejný souhlas vyslovují i další osoby podílející se na organizování turnusů, popř. vyskytující se v místě konání v jakékoli souvislosti s danou akcí.

 

Cena:

6 - 18 let = 8 300,- Kč/ dítě (mladší jedinci pouze se starším sourozencem)

19 - 26 let (s upravenými pravidly pro „plnoletou mládež“) -  9 200,- Kč/ mládežník

(Držím cenu již několik let bez navýšení!)

 

Platby jsou možné i na fakturu, znění dle individuálních potřeb, konzultujte s organizátorem.

Oslovte zaměstnavatele a žádejte dotace, příspěvky.

 

Platba musí být připsána na účet organizátora nejpozději do prvního týdne v červnu, daného roku, na účet: 43-8527610207/0100 (variabilní symbol = datum narození či jméno a příjmení účastníka)

 

Prosím o vyplnění, zkopírování a zaslání zpět do mailu – této zelené části, děkuji:

 

Vybraný termín/ turnus:

Jméno a příjmení dítěte/ mládežníka:

Celé bydliště včetně PSČ (posíláme pohledy):

Rodné číslo dítěte/ mládežníka:

Den, měsíc, rok, místo a čas narození:

Reg. č. (pokud má):

HCP:

Zdravotní pojišťovna:

Tel. č. otce, matky i osobní:

Mail otce, matky i osobní:

DŮLEŽITÉ - alergie, léky popřípadě jejich dávkování!:

 

Odesláním výše uvedených informací, zároveň SOUHLASÍM s níže uvedenými podmínkami z nabídky, se kterými jsem se podrobně seznámil/ a.

 

Storno poplatky v případě odvolání účasti na týdnu: 

V průběhu započatého 4. - 5. týdne před zahájením 20 % z celkové ceny; započatý 2. - 3. týden před zahájením 40 % z celkové ceny; 7 – 2 dny před zahájením 80 % z celkové ceny, 1 den před zahájením nebo v den zahájení 90 % z celkové ceny.

 

V případě nutnosti odjezdu dítěte/ mládežníka v průběhu konání soustředění z důvodu nezaviněného organizátorem tábora není nárok na vrácení žádné poměrné části ceny.

 

Organizátor si vyhrazuje právo pořádání soustředění zrušit kdyby nebyl dostatečný zájmem nebo i později z jiných vážných nezaviněných důvodů. V takovém případě se organizátor zavazuje vrátit již zaplacenou cenu nejpozději do plánovaného dne zahájení daného turnusu.

 

Všeobecné podmínky: Souhlasím s tím, že se můj syn /moje dcera/ zúčastní plánované akce. Byli jsme dostatečně informování o podmínkách a organizačním zajištění celé akce. Souhlasím s tím, že v případě velmi nevhodného chování mého dítěte/ mládežníka, jež by narušovalo chod celé akce, má organizátor právo jej z akce vyloučit a já, případně jiná osoba mnou pověřená, vybavená mojí plnou mocí k převzetí dítěte, jsem povinen (a) jej převzít a dopravit domů na vlastní náklady. Rovněž se zavazuji nahradit jakoukoliv případnou škodu dítětem/ mládežníkem způsobenou. Současně prohlašuji, že jsem si vědom(a), že organizátoři akce samostatně nesjednávají ve prospěch dítěte/ mládežníka žádné zdravotní, úrazové, odpovědnostní ani jiné pojištění. Výše uvedenou nabídku tímto akceptuji a potvrzuji odesláním vyplněné přihlášky, viz souhlas výše.

 

O vaši mládež se nadstandardně/ kvalitně postaráme!

 

Na vědomí:

"Web je mým třetím v pořadí. Mám radost, že původní dva byly inspirací pro mnohé z vás. Tento je plný informací, které jsou právně ošetřeny. V případě, že je budete chtít dále používat - s radostí - nutno vždy uvést odkaz na zdroj".

Script logo